Ліцензійна угода


Ця ліцензійна угода є публічною офертою ФОП «Земкова Ольга Євгенівна» (Ліцензіар) та містить основні умови укладання ліцензійної угоди. Вчинення зазначених у цій оферті дій є підтвердженням згоди фізичної особи укласти ліцензійну угоду на умовах, у порядку та обсязі, викладених у цій оферті. Справжня оферта є пропозицією, адресованою конкретному користувачеві, яка висловлює намір особи, яка зробила пропозицію - Ліцензіара, вважати себе такою, що уклала угоду з адресатом, яким буде прийнята пропозиція.

ФОП «Земкова Ольга Євгенівна», що називається надалі «Ліцензіар» з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка називається надалі «Ліцензіат» з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали Угоду користувача (далі за текстом «Угода») про наступне:

1. Терміни та визначення

1.1. «Вебінар» - організація та проведення зустрічей та презентацій, що здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу інтернет, що проходить у режимі реального часу за допомогою програмного продукту. Вебінар може проводитись у формі відео або аудіотрансляції за допомогою обміну повідомленнями, в інших формах.

«Індивідуальне посилання» - унікальне гіпертекстове посилання, що дозволяє отримати доступ до об'єкта реалізації одноразово або обмежену кількість разів.

«Ліцензіар» - ФОП «Земкова Ольга Євгенівна», ЄДРПОУ 2731901548, запис ЄДР 2 074 000 0000 036052, Україна, 04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Якіра, буд. 12/42, кв. 19.

«Інформаційний курс/урок» - програмний продукт, що включає сукупність інформаційних матеріалів, наприклад, текстів, зображень, відео-, аудіозаписів, аудіовізуальних документів, вебінарів в електронній формі. Атрибути файлів, що містять Інформаційний курс, зазначаються на Сайті. Зміст інформаційного курсу визначається Ліцензіаром.

«Об'єкт реалізації» - інформаційний курс. Вартість права користування об'єктом реалізації зазначена на сайті або на формі для оплати об'єкта реалізації.

«Ліцензіат» - будь-яка особа, яка сплатила вартість прав доступу до об'єкта реалізації, у порядку, передбаченому Угодою.

У випадку, якщо дії, зазначені у пункті 2 Угоди фактично вчинені іншою особою, вважається, що така особа діяла на користь Ліцензіату.

«Сайт» - сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується через мережу інтернет за адресою https://olgazemkova.com (а також інших нішевих сайтів olgazemkova.com) і https:/ /classroom.google.com/ або іншому, вибраному Ліцензіаром для розміщення Об'єкта реалізації.

«Повідомлення про укладення Угоди» - повідомлення, яке надсилається Ліцензіаром Ліцензіату та підтверджує факт укладання Угоди, а також містить інформацію, необхідну для отримання Ліцензіатом прав доступу до об'єкта реалізації.

1.2. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті, тлумачаться сторонами відповідно до чинного законодавства України, звичаями та/або правилами тлумачення відповідних термінів, що склалися в мережі Інтернет.

1.3. Назви статей Угоди призначені винятково для зручності користування текстом Угоди та буквального юридичного значення не мають.


2. Предмет Угоди

2.1. Ліцензіар бере на себе зобов'язання надати Ліцензіату доступ до Інформаційного курсу/уроку в Інтернеті на умовах невиключної непередаваної ліцензії у межах функціональних можливостей сайту, винятково для особистого користування. Порядок надання доступу наведено в цій Угоді.

2.2. Після отримання оплати Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату доступ до закритого класу на сайті https://classroom.google.com або іншому ресурсу, обраному Ліцензіаром для розміщення реалізації завдання, для ознайомлення з Інформаційним курсом/уроком.

2.3. Після повної оплати доступу до відповідного Інформаційного курсу/уроку Ліцензіату надається доступ на сайті під «логіном», вказаним Ліцензіатом під час реєстрації та оплати як ім'я користувача.

2.4. За цією Угодою моментом виконання зобов'язань з боку Ліцензіара вважається факт надання Ліцензіату доступу до об'єкта реалізації для ознайомлення. Ця угода має силу акта-прийому наданих послуг.


3. Порядок укладання Угоди

3.1. Текст Угоди, розміщений у мережі Інтернет за мережевою адресою: https://olgazemkova.com/politics/ містить усі істотні умови Угоди або вказівку на те, де такі умови вказані. Цей текст є пропозицією Ліцензіара укласти Угоду з будь-якою фізичною особою, яка використовує сайт, на зазначених в Угоді умовах.

3.2. Прийняття оферти, зазначеної у пункті 2.1. Угоди, здійснюється Ліцензіаром за допомогою послідовного здійснення наступних дій:

3.2.1. Вибір об'єкта реалізації за допомогою натискання кнопки «Записатися» або аналогічної за змістом на сторінці сайту;

3.2.2. Внесення у форму замовлення, що з'являється на сайті після вибору об'єкта реалізації, відомостей про Ліцензіат, у тому числі імені Ліцензіата, адреси електронної пошти Ліцензіата, а також інших відомостей, необхідність внесення яких передбачена відповідною формою замовлення;

3.2.3. Натискання кнопки «Замовити» або аналогічної за змістом у заповненій формі замовлення, при цьому натисканням кнопки Ліцензіат підтверджує факт ознайомлення та беззастережної згоди з умовами Угоди;

3.2.4. Оплата вартості інформаційного курсу шляхом заповнення спеціальної форми оплати об'єкта реалізації та здійснення всіх необхідних для перерахування оплати вартості Ліцензіару дій.

3.3. Угода вважається укладеною з моменту оплати Ліцензіатом вартості доступу до відповідного об'єкта реалізації.

3.4. На підтвердження укладання Угоди на адресу електронної пошти Ліцензіата, зазначену у формі замовлення, відповідно до пункту 3.2.2. Угоди протягом одного робочого дня з моменту оплати вартості доступу до об'єкта реалізації надсилається повідомлення про успішне замовлення, яке є також повідомленням про укладення Угоди.


4. Надання доступу до вебінару

4.1. Вебінари проводяться Ліцензіаром у дату та час, що зазначені в електронному листі поштової розсилки. Ліцензіар має право залучати до проведення вебінару будь-яких осіб на власний розсуд. Тривалість вебінару визначається Ліцензіаром.

4.2. Зміст вебінару/курсу/уроку визначається Ліцензіаром. Ліцензіат не має права давати будь-які вказівки щодо змісту вебінару.

4.3. Для участі у вебінарі Ліцензіат повинен пройти за посиланням, отриманим електронною поштою. Технологічний майданчик для вебінару визначається Ліцензіаром самостійно. Ліцензіат самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для участі у вебінарі/уроці/курсі.

4.4. Ліцензіат не має права вимагати повторного проведення вебінару/курсу/уроку у разі їх пропуску, у тому числі частини вебінару/курсу/уроку з причин, що не залежать від Ліцензіара. Ліцензіат отримує інформацію, що міститься у вебінарі/курсі/уроці, у вигляді запису вебінару/курсу/уроку, надісланого на його електронну пошту, вказану при реєстрації як ім'я користувача Ліцензіата, при цьому вебінар/курс/урок вважається проведеним належним чином.

4.5. Ліцензіат має право ставити запитання під час проведення вебінару/курсу/уроку, що стосуються їх змісту, з використанням відповідних можливостей технологічного майданчика та програмного продукту. На деякі частини вебінару/уроку/курсу на розсуд Ліцензіара можуть бути встановлені обмеження на право ставити запитання.

4.6. У разі некоректної поведінки Ліцензіата, що заважає проведенню вебінару/курсу/уроку, Ліцензіар має право призупинити доступ Ліцензіата до вебінару/курсу/уроку та навіть усунути такого Ліцензіата з вебінару/курсу/уроку.

5. Надання доступу до об'єкту реалізації


5.1. Надання доступу до об'єкта реалізації здійснюється Ліцензіаром за 3 дні до дати початку відповідного Інформаційного Курсу шляхом надання доступу до закритого розділу на сайті https://classroom.google.com/, або іншого ресурсу, обраного Ліцензіаром для розміщення Об'єкта реалізації, а також напряму на електронну пошту Ліцензіата, вказану під час реєстрації як ім'я користувача останнього, листа про підтвердження оплати з повідомленням про надання доступу до Інформаційного курсу на оплачений період, що є також повідомленням про укладення Угоди.

5.2. З моменту отримання листа про доступ до Інформаційного курсу Ліцензіат може здійснити перегляд Інформаційного курсу, що означає отримання Ліцензіатом об'єкта реалізації відповідно до пункту 5.1. Угоди.

5.3. Ліцензіат самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для доступу до об'єкту реалізації.

5.4. Ліцензіар надає доступ до об'єкта реалізації терміном до 3 (двох) місяців, що обчислюється з дати початку оплаченого Інформаційного курсу після зарахування коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Конкретний термін доступу до об'єкта реалізації визначається деталями придбаного Інформаційного курсу.

5.5. Ліцензіат не має права передавати доступ до об'єкта реалізації іншим особам.


6. Індивідуальні посилання

6.1. Будь-який перехід, зроблений за індивідуальним посиланням, вважається переходом, зробленим Ліцензіатом.

6.2. Усі ризики використання доступу до об'єкта реалізації третіми особами без згоди Ліцензіара у разі, якщо таке використання стало можливим внаслідок неприйняття Ліцензіатом відповідних запобіжних заходів, у тому числі неприйняття заходів щодо забезпечення конфіденційності пароля до адреси електронної пошти, на яку було надіслано повідомлення про укладення угоди, несе Ліцензіат.


7. Порядок розрахунків

7.1. Ліцензіат зобов'язується перерахувати Ліцензіару грошову суму, зазначену на сайті, або на формі оплати за надання доступу до об'єкта реалізації. При натисканні на кнопку «Купити» («Замовити», «Подати заявку» або «Сплатити») на сайті https://olgazemkova.com, Ліцензіат буде автоматично перенаправлений на платіжну форму процесингового центру LiqPay (або іншу, обрану Ліцензіаром), для здійснення оплати. Ліцензіат самостійно вибирає найбільш зручний для нього спосіб оплати та здійснює платіж.

7.2. Усі дані, введені Ліцензіатом на платіжній формі процесингового центру LiqPay, захищені відповідно до вимог стандарту безпеки PCI DSS. Ліцензіару доступна лише інформація про платеж, здійснений Ліцензіатом.

7.3. На зазначену Ліцензіатом при оформленні платежу адресу електронної пошти буде надіслано повідомлення про авторизацію платежу.

7.4. Відразу після здійснення платежу Ліцензіат буде перенаправлений назад на сайт. Інформація про платіж може оброблятися і передаватися каналами зв'язку від 5 секунд до декількох хвилин. Якщо, на думку Ліцензіата, відбулася затримка в обробці замовлення, необхідно звернутись до Ліцензіара за телефоном +380675043478 або написати листа на електронну пошту: yoga@olgazemkova.com.

8. Права на результати інтелектуальної діяльності


8.1. Виключне право на сайт та будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на сайті, або які містяться в об'єктах реалізації, належать Ліцензіару та охороняються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Дії та/або бездіяльність Ліцензіата, що спричинили порушення прав Ліцензіара, або дії та/або бездіяльність Ліцензіата, спрямовані на порушення прав Ліцензіара на сайт, об'єкти реалізації або їх компоненти, тягнуть за собою кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність відповідно до законодавства України.

8.3. Усі результати інтелектуальної діяльності, що містяться на сайті та в об'єктах реалізації, можуть бути використані Ліцензіатом виключно в особистих цілях у процесі ознайомлення з об'єктом реалізації. Ліцензіат не має права використовувати ці результати іншими способами, крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України. Жодний контент не може бути скопійований, перероблений, поширений, відображений у кадрі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний повністю чи частинами без попереднього дозволу Ліцензіара.


9. Обмеження відповідальності

9.1. Ліцензіар не несе відповідальності за сприйняття та розуміння достовірності, практичної застосовності та цінності інформації, що міститься в об'єктах реалізації, конкретним Ліцензіатом.

9.2. Ліцензіар не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних із практичним застосуванням інформації, що міститься в об'єктах реалізації. Усі рекомендації, що містяться в об'єктах реалізації, виконуються Ліцензіатом на власний ризик.

9.3. Ліцензіар надає доступи за умови «як є» (as is), не надаючи жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи сайту та об'єктів реалізації, їх відповідності конкретним цілям та очікуванням Ліцензіату, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Угоді.

9.4. Ліцензіар не несе відповідальності за дії Ліцензіата, що провадяться через особистий кабінет Ліцензіата. Будь-які дії, виконані через особистий кабінет Ліцензіата, вважаються виконаними самим Ліцензіатом.

9.5 Ліцензіар не несе відповідальності за можливе погіршення стану здоров'я Ліцензіата. У випадку, якщо Ліцензіат не впевнений, чи можна йому займатися за наданим курсом/уроком, Ліцензіар настійливо рекомендує попередньо проконсультуватися з лікарем або профільним фахівцем.


10. Порядок спрямування претензій

10.1. Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням або визнанням недійсною цієї Угоди, Сторони прагнутимуть вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні лист із зазначенням претензій та/або розбіжностей.

10.2. Вказаний у пункті 10.1. Угоди лист для Ліцензіара надсилається на адресу електронної пошти: yoga@olgazemkova.com, а також надсилається Ліцензіару поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Лист повинен містити суть вимоги, що висуваються, докази, що підтверджують вимоги. Лист Ліцензіата надсилається на адресу електронної пошти, використану при реєстрації.

10.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання оригіналу листа, зазначеного в пункті 10.2. Угоди, за умови, що це повідомлення відповідає положенням пункту 10.2., Сторона, яка отримала листа, зобов'язана направити відповідь на цей лист.

10.4. У разі, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надсилання відповідного листа, не буде отримано відповідь Стороною, яка надіслала листа, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензій та/або розбіжностей, суперечка підлягає передачі до Арбітражного суду міста Києва або до суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням Ліцензіара.


11. Обробка персональних даних Ліцензіата

11.1. Укладаючи Угоду та вносячи персональні дані у форму замовлення на відповідній сторінці сайту, Ліцензіат робить внесені дані загальнодоступними. Цим Ліцензіат висловлює свою згоду на те, що обробка внесених ним під час укладання Угоди персональних даних здійснюється на підставі закону № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (у редакції від 30.01.2018). Ліцензіар при обробці персональних даних Ліцензіата зобов'язується вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів щодо їх захисту від несанкціонованого доступу.

11.2. Цим Ліцензіат погоджується з тим, що не пред'являтиме претензії до Ліцензіара у зв'язку з тим, що не виключено, що внаслідок певних обставин персональні дані Ліцензіата можуть стати доступними іншим особам.


12. Інші умови

12.1. Цим Ліцензіат погоджується отримувати від Ліцензіара інформацію, у тому числі рекламу, за вказаними у формі замовлення телефоном та адресою електронної пошти.

12.2. Сторони погоджуються, що Угода може бути змінена Ліцензіаром в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Угоди в Інтернеті за адресою: https://olgazemkova.com/politics/. Ліцензіат підтверджує свою згоду із змінами умов Угоди шляхом використання сайту.


12.3. Ліцензіар може припинити дію цієї Угоди без попереднього повідомлення в односторонньому порядку. У цьому випадку кошти, сплачені за право доступу до об'єктів реалізації, доступ до яких не було здійснено Ліцензіатом, підлягають поверненню.

12.4. Ліцензіар протягом 7 (семи) днів після початку оплаченого ним Інформаційного курсу може припинити дію цієї Угоди без попереднього повідомлення в односторонньому порядку. І тут кошти, сплачені право доступу до об'єктів реалізації, підлягають поверненню.


Редакція угоди від 23 жовтня 2018 року